VÄLKOMMEN TILL ROSENGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA

Vi har lediga platser till höstterminen 2023

Rosengården har funnits i Håga by sedan 1992 och är den äldsta waldorfförskolan i Uppsala.
Vi erbjuder:
- små barngrupper. Vi har tre småbarnsgrupper med fem barn mellan 1 och 3 år i varje grupp. De tre storbarnsgrupperna har 8 barn i varje grupp.
- välutbildad personal: 85% av pedagogerna är legitimerade förskollärare
-  Stor grönskande gammal trädgård för utelek
-  Giftfria okodade leksaker av naturmaterial som ger utrymme för barnens fantasi
-  Vi lever nära naturen och följer årstiderna som med sina återkommande högtider 
    förgyller tillvaron
-  Vegetarisk, ekologisk mat lagad på plats av vår egen kock
-  Vi följer förskolans läroplan Lpfö18 och det egna måldokumentet ”En väg till frihet”
-  Öppetider: 7-17
-  20 minuter med buss nr 2 från centrum

          

 Tid att leka – Ro att växa
                              
Välkommen att kontakta oss:
tel. 018 - 462209, e-post: rektor@rosengardenwaldorf.se
www.rosengardenwaldorf.se
Vi finns på facebook

 

 
 

Övriga Waldorfverksamheter i Håga
http://www.uppsalawaldorfskola.nu/