ROSENGÅRDENS
WALDORFFÖRSKOLA

Välkommen!

 

Här  finns fyra småbarnsgrupper och fyra storbarnsgrupper.

 

Vi är nu alla samlade på Rosengården där vi har fått nya fina lokaler i souterrängvåningen.

 

Här får barnen tid att leka och ro att växa i en härlig miljö.